Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 126: Cô gái lười nhác

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 126: Cô gái lười nhác

Đã nói rồi, lưng dài và chân dài là lười lắm mà không nghe...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 126: Cô gái lười nhác
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.