Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 127: Xích đu thần tiên

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 127: Xích đu thần tiên

Lớn rồi mà con chơi xích đu như trẻ con...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 127: Xích đu thần tiên
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.