Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 128: Kính lúp

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 128: Kính lúp

Bức tường trường tồn cùng thời gian. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 128: Kính lúp
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.