Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 129: Cô gái Đan Mạch

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 129: Cô gái Đan Mạch

Mọi lỗi lầm đều xuất phát từ phụ nữ...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 129: Cô gái Đan Mạch
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.