Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 132: Trên đảo hoang

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 132: Trên đảo hoang

Trên đảo hoang mà chỉ có 2 người thì không có gì là không thể xảy ra...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 132: Trên đảo hoang
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.