Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 133: Những kiểu cầm nắm

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 133: Những kiểu cầm nắm

Cầm nắm cũng là một nghệ thuật, chính vì thế hãy làm sao cho nó trở nên thật hoàn hảo...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 133: Những kiểu cầm nắm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.