Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 134: Cứu người

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 134: Cứu người

Cứu người là việc hệ trọng, nhưng còn tuỳ thuộc vào việc người đó là ai. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 134: Cứu người
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.