Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 136: Món quà hạc giấy

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 136: Món quà hạc giấy

Muốn làm quen con gái nhà lành đâu phải là chuyện dễ dàng gì...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 136: Món quà hạc giấy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.