Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 137: Đường cắt táo bạo

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 137: Đường cắt táo bạo

Phụ nữ vô cùng sáng tạo, nhất là trong chuyện quần áo...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 137: Đường cắt táo bạo
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.