Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 138: Mối "quan hệ"

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 138: Mối "quan hệ"

Cái nắm tay tiết lộ mối quan hệ của bạn như thế nào...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 138: Mối "quan hệ"
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.