Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 142: Trực thăng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 142: Trực thăng

Mọi công nghệ đều có thể áp dụng được vào quá trình sinh sản của loài người nói riêng và động vật nói chung...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 142: Trực thăng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.