Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 142: Trực thăng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 142: Trực thăng

Mọi công nghệ đều có thể áp dụng được vào quá trình sinh sản của loài người nói riêng và động vật nói chung...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 142: Trực thăng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.