Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 144: Ánh sáng chói loá

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 144: Ánh sáng chói loá

Chói quá, kiểu này sớm muộn gì cũng bị đui mắt...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 144: Ánh sáng chói loá
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.