Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 147: Há miệng chờ sung

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 147: Há miệng chờ sung

Thay vì há miệng chờ sung rụng, hãy làm gì đó có ích hơn cho đời đi...

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 147: Há miệng chờ sung
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.