Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 147: Há miệng chờ sung

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 147: Há miệng chờ sung

Thay vì há miệng chờ sung rụng, hãy làm gì đó có ích hơn cho đời đi...

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 147: Há miệng chờ sung
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.