Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 149: Chiếc nhẫn cầu hôn

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 149: Chiếc nhẫn cầu hôn

Hãy là người chồng tương lai thông thái. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 149: Chiếc nhẫn cầu hôn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.