Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 153: Quả dưa chuột vàng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 153: Quả dưa chuột vàng

Sự trung thực bao giờ cũng được khen thưởng...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 153: Quả dưa chuột vàng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.