Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 5: Cái giá của tình yêu

 Mr. FAP (bộ mới) phần 5: Cái giá của tình yêu

Tôi không giận em, tôi chỉ buồn mẹ em, mẹ em là người lớn mà mẹ em đếu biết điều. :v

 Mr. FAP (bộ mới) phần 5: Cái giá của tình yêu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.