Mr. FAP (bộ mới) phần 9: Quả táo của Newton

 Mr. FAP (bộ mới) phần 9: Quả táo của Newton

Cùng 1 loài trái cây nhưng đàn ông và phụ nữ có cái nhìn hoàn toàn khác nhau...

 Mr. FAP (bộ mới) phần 9: Quả táo của Newton
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.