Silent Horror chap 13: Trốn thoát

 Silent Horror chap 13: Trốn thoát

Thoát được cái này, làm sao thoát được cái khác... Vạn vật liên hồi...
 Silent Horror chap 13: Trốn thoát
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.