Silent Horror chap 14: Con mồi

 Silent Horror chap 14: Con mồi

Hãy cẩn thận, bạn luôn có thể biến thành con mồi bất cứ lúc nào...
 Silent Horror chap 14: Con mồi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.