Silent Horror chap 17: Tình yêu trẻ con

 Silent Horror chap 17: Tình yêu trẻ con

Tình yêu mà, khó có thể nói trước được điều gì lắm...

 Silent Horror chap 17: Tình yêu trẻ con
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.