Silent Horror chap 18: Căn phòng mới

 Silent Horror chap 18: Căn phòng mới

Khi chuyển phòng mới, hạn chế làm việc dâm loạn...
 Silent Horror chap 18: Căn phòng mới
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.