Ba cha con (bộ mới) phần 2: Ánh sáng và bóng tối

 Ba cha con (bộ mới) phần 2: Ánh sáng và bóng tối

Đôi khi tình bạn còn lớn hơn cả tham vọng và tương lai giàu có của cả hai con người.
 Ba cha con (bộ mới) phần 2: Ánh sáng và bóng tối
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.