Ba cha con (bộ mới) phần 5: Mãi mãi là bạn

 Ba cha con (bộ mới) phần 5: Mãi mãi là bạn

Chúng ta mãi mãi là bạn nhé, chỉ có tình bạn mới bền vững nhất trên thế giới này...
 Ba cha con (bộ mới) phần 5: Mãi mãi là bạn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.