Ba cha con (bộ mới) phần 6: Món quà valentine

 Ba cha con (bộ mới) phần 6: Món quà valentine

Đâu phải cứ nhận được quà là sung sướng đâu...
 Ba cha con (bộ mới) phần 6: Món quà valentine
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.