Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 7: Con không giống bố

 Ba cha con (bộ mới) phần 7: Con không giống bố

Tại sao cùng một bố sinh ra mà có đứa giống có đứa lại không? Câu trả lời chỉ có thể là...
 Ba cha con (bộ mới) phần 7: Con không giống bố
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.