Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Ba cha con (bộ mới) phần 9: Khi con gái tự vệ

 Ba cha con (bộ mới) phần 9: Khi con gái tự vệ

Con gái tuy yếu đuối nhưng được cái là không phải ai cũng biết cách tự vệ.
 Ba cha con (bộ mới) phần 9: Khi con gái tự vệ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.