Ba cha con (bộ mới) phần 9: Khi con gái tự vệ

 Ba cha con (bộ mới) phần 9: Khi con gái tự vệ

Con gái tuy yếu đuối nhưng được cái là không phải ai cũng biết cách tự vệ.
 Ba cha con (bộ mới) phần 9: Khi con gái tự vệ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.