Bựa nương (bộ mới) phần 13: Tuổi mười sáu

 Bựa nương (bộ mới) phần 13: Tuổi mười sáu

Mười sáu tuổi, em rất ngoan, lời thưa thốt đoan trang... (lời bài hát)
 Bựa nương (bộ mới) phần 13: Tuổi mười sáu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.