Bựa nương (bộ mới) phần 15: Người yêu bạn thân

 Bựa nương (bộ mới) phần 15: Người yêu bạn thân

Trong tình yêu, chẳng ai có thể nói trước được điều gì cả đâu. :3
 Bựa nương (bộ mới) phần 15: Người yêu bạn thân
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.