Bựa nương (bộ mới) phần 17: Gặp lại người yêu cũ

 Bựa nương (bộ mới) phần 17: Gặp lại người yêu cũ

Tình cũ không rủ cũng gặp mặt, trái đất quả nhiên là hình cầu mà...
 Bựa nương (bộ mới) phần 17: Gặp lại người yêu cũ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.