Bựa nương (bộ mới) phần 21: Tiếp cận kẻ khủng bố

 Bựa nương (bộ mới) phần 21: Tiếp cận kẻ khủng bố

Liệu tên khủng bố nguy hiểm này có xiêu lòng trước gái đẹp và mỹ nhân kế không? Chúng ta sẽ biết kết quả sau ít phút dành cho quảng cáo!
 Bựa nương (bộ mới) phần 21: Tiếp cận kẻ khủng bố
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.