Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 155: Thừa nước đục thả câu

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 155: Thừa nước đục thả câu

Người đàn ông nổi trội là người đàn ông biết thừa cơ hội...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 155: Thừa nước đục thả câu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.