Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 158: Tập ăn chuối (2)

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 158: Tập ăn chuối (2)

Ăn chuối, ăn ớt và ăn... sò.

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 158: Tập ăn chuối (2)
Các bạn có thể đọc thêm phần liên quan trước đó tại đây.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.