Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 159: Ngoại tình (2)

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 159: Ngoại tình (2)

Đôi khi việc mình làm không như những gì mình muốn.

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 159: Ngoại tình (2)
Các bạn có thể xem phần liên quan trước đó tại đây.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.