Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 160: Nữ Tác-dăng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 160: Nữ Tác-dăng

Chuyện gì đã xảy ra với cô gái rừng xanh xinh đẹp?

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 160: Nữ Tác-dăng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.