Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 163: Huynh đệ tương ái

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 163: Huynh đệ tương ái

Huynh đệ thân thiết là phải biết tương thân tương ái lẫn nhau.

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 163: Huynh đệ tương ái
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.