Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 164: Lợi ích của đảo hoang

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 164: Lợi ích của đảo hoang

Đâu phải cứ lạc vào hoang đảo là điều xui xẻo?
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 164: Lợi ích của đảo hoang
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.