Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 165: Mặt bạn có lốn

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 165: Mặt bạn có lốn
Không phải ai cũng khám phá được những sự thực về cơ thể con người...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 165: Mặt bạn có lốn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.