Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 166: Thứ nước kỳ lạ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 166: Thứ nước kỳ lạ

Thứ nước này chắc chắn không phải là nước tự nhiên rồi.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 166: Thứ nước kỳ lạ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.