Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 167: Sợi dây chuyền định mệnh

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 167: Sợi dây chuyền định mệnh

Người phụ nữ đẹp bởi những thứ trên cơ thể của họ.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 167: Sợi dây chuyền định mệnh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.