Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 168: Vẽ ảo thành thật

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 168: Vẽ ảo thành thật

Mọi thứ ảo diệu đều có thể trở thành vi diệu.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 168: Vẽ ảo thành thật
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.