Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 169: Rách quần tất

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 169: Rách quần tất

Sự sáng tạo có thể giúp bạn vượt qua mọi xui xẻo.

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 169: Rách quần tất
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.