Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 170: Cơ bụng và cơ lưỡi

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 170: Cơ bụng và cơ lưỡi

Nhiều khi cần tập nhiều động tác khác nhau để có hệ cơ chắc khoẻ hơn.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 170: Cơ bụng và cơ lưỡi
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.