Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 171: Không kịp nữa rồi (2)

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 171: Không kịp nữa rồi (2)

Làm cái gì cũng vậy, đừng bao giờ để mắt hay tay nhanh hơn não.

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 171: Không kịp nữa rồi (2)

Xem thêm phần trước có liên quan tại đây.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.