Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 174: Chia tay người yêu

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 174: Chia tay người yêu

Không yêu nữa thì chia tay, có gì đâu mà ngại ngùng...

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 174: Chia tay người yêu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.