Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 176: Tư thế bí ẩn

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 176: Tư thế bí ẩn

Đây có phải là những tư thế bí ẩn không, hay là những con người với chân tay dị dạng?
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 176: Tư thế bí ẩn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.