Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 177: Thượng phương bảo kiếm

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 177: Thượng phương bảo kiếm

Muốn đạt được mục đích, phải cố gắng bằng mọi cách.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 177: Thượng phương bảo kiếm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.