Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 178: 10 trái tim yêu thương

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 178: 10 trái tim yêu thương

Ở Hàn Quốc, mỗi khi làm được 10 hành động ý nghĩa và thiết thực thì sẽ được dành cho một lần "án ân". Còn ở trường hợp này thì sao?
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 178: 10 trái tim yêu thương
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.