Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 180: Lợi ích của béo phì

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 180: Lợi ích của béo phì

Ai nói béo phì thì luôn thiệt thòi nào?

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 180: Lợi ích của béo phì
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.