Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 181: Công chúa giả mạo

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 181: Công chúa giả mạo

Đã có hàng giả, nay còn có thêm công chúa giả...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 181: Công chúa giả mạo
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.