Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 182: Cầu được ước thấy

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 182: Cầu được ước thấy

Chỉ vì bố anh ấy hút rất nhiều thuốc. :))

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 182: Cầu được ước thấy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.